ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
Γενικές Πληροφορίες
Τόπος

Ξενοδοχείο Valis
Αγριά Βόλου

Ημερομηνίες

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία

Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd
«The Art of Bringing People Together”
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΑΡΕΣ, ΠΕΔΙΝΗ, ΤΚ: 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 2651068610, ΦΑΞ: 26510 68611
Email: info@conferre.gr, Website: www.conferre.gr

Πληροφορίες για όλα τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ινστιτούτου: http://www.ivd.gr.