ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων

3 & 4 Μαρτίου 2017
Ξενοδοχείο Valis
Αγριά Βόλου
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2016
Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος

& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
26 & 27 Φεβρουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis
Ηράκλειο Κρήτης
6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
13 & 14 Φεβρουαρίου 2015
Ξενοδοχείο Elite City
Καλαμάτα
5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
14 & 15 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο Thraki Palace
Αλεξανδρούπολη
4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
4 & 5 Οκτωβρίου 2013
Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volou
ΒΟΛΟΣ

Στα πλαίσια του
ΧΧΙΙΙ MLAVS 2013
3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
8 & 9 Φεβρουαρίου 2013
Ξενοδοχείο Divani Caravel
ΑΘΗΝΑ
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
9 & 10 Νοεμβρίου 2012
Ξενοδοχείο Epirus Palace
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στη Θρόμβωση
& την Αντιθρομβωτική Αγωγή
4 & 5 Νοεμβρίου 2011
Ξενοδοχείο Epirus Palace
ΙΩΑΝΝΙΝΑ