Το ετήσιο
Συμπόσιο
LIVE 2024
Με την ενεργό συμμετοχή σας!
Αθ. Αγορογιάννη 13,
41335, Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 685603
Email: ivd.contactus@gmail.com
Υπευθ. Γραμ.:
Ελένη Κλέτσου
Επίκαιρα / ανακοινώσεις

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΝΣΤΙΣΤΟΥΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (TRAVELING AWARD)

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς Συνεδρίου του Ινστιτούτου, LIVE 2013-Leading Innovative Vascular Education, το όποίο διεξήχθη στις 23-25 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο The Met στη Θεσσαλονίκη, έγινε η απονομή της Υποτροφίας του Ινστιτούτου για το έτος 2013 στον επιλεγέντα κ. Νικόλαο Ρούσα (Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα).

Η υπότροφία όριζε την καταβολή εφάπαξ του ποσού των 3.000€ με σκοπό την μετεκπαίδευση πάνω στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής σε χώρα του εξωτερικού.

Την απονομή τέλεσαν ο προσκεκλημμένος καθηγητής κ. Domenico Palombo (Professor of Vascular Surgery, School of Medicine, University of Genoa, Genoa, Italy, President of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery) και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων καθηγητής κ. Αθανάσιος Γιαννούκας (Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα).