Το ετήσιο
Συμπόσιο
LIVE 2024
Με την ενεργό συμμετοχή σας!
Αθ. Αγορογιάννη 13,
41335, Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 685603
Email: ivd.contactus@gmail.com
Υπευθ. Γραμ.:
Ελένη Κλέτσου
Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στον νέο ιστότοπο του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων!

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 με έδρα την πόλη της Λάρισας και ως νεοσύστατη, στην ιστοσελίδα της θα προστεθούν προοδευτικά και άλλες λειτουργίες.

Κάποιοι από τους στόχους του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα των αγγειακών νόσων καθώς, η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας σε άτομα και ομάδες και η πληροφόρηση για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και να συμμετέχετε ενεργά συμβάλλοντας στην ανταλλαγή των γνώσεων και των πληροφοριών.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων
Αθανάσιος Γιαννούκας
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Ίδρυση

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων με διακριτικό τίτλο «Ι.Α.Π.» (Institute of Vascular Diseases, “I.V.D.”) είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 με έδρα την πόλη της Λάρισας και πρωταρχικό στόχο της την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα των αγγειακών νόσων.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Αθανάσιος Γιαννούκας
  Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 2. Μιλτιάδης Ματσάγκας
  Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 3. Nικόλαος Λαμπρόπουλος
  Professor of Surgery and Radiology, Director, Vascular Laboratory, Department of Surgery, Stony Brook University Medical Center, New York, USA
 4. Μιλτιάδης Λαζαρίδης
  Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 5. Ιωάννης Τσολάκης
  Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
 6. Αστέριος Κατσαμούρης
  Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 7. Δημήτριος Τσέτης
  Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 8. Ελένη Αρναούτογλου
  Καθηγήτρια Ανεσθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ως Διαχειριστής, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρίας ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Αθ. Γιαννούκας ενώ ως αναπληρωτής του σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Μ. Ματσάγκας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που την αφορά, διατηρεί τη γενική εποπτεία των εταιρικών υποθέσεων και ασχολείται με οποιαδήποτε θέμα που ανακύπτει κατά τη λειτουργία της. Συνέρχεται μία φορά τον χρόνο στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα αν το ζητήσει ένα μέλος της εταιρείας.

Το καταστατικό

Το Καταστατικό Σύστασης του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων συντάχθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη του στις 09/09/2010 και κατατέθηκε στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με αριθμό καταχώρησης 246/21.09.2010.