Το ετήσιο
Συμπόσιο
LIVE 2024
Με την ενεργό συμμετοχή σας!
Αθ. Αγορογιάννη 13,
41335, Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 685603
Email: ivd.contactus@gmail.com
Υπευθ. Γραμ.:
Ελένη Κλέτσου
Προσεχή σεμινάρια / εκδηλώσεις

LIVE 2024
Leading Innovative Vascular Education

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16-18 Μαίου 2024
Τόπος διεξαγωγής: Rodos Palace, Ρόδος