Το ετήσιο
Συμπόσιο
LIVE 2020
Με την ενεργό συμμετοχή σας!
Ενημερωθείτε τώρα!
Αθ. Αγορογιάννη 13,
41335, Λάρισα
Τηλ.: +30 2413501739
Email: info@ivd.gr
Υπευθ. Γραμ.:
Ελένη Κλέτσου
Προσεχή σεμινάρια / εκδηλώσεις

LIVE 2020 – Online Seminar Edition (NEW DATE!)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 25-26 Σεπτεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Watch ONLINE or Attend IN-PERSON

Ιστοσελίδα: www.live2020.gr
Επίσημη Γλώσσα: Αγγλικά